Quán Ăn Phở Lệ

Quán Ăn Phở Lệ

Quán Ăn Phở Lệ

Quán Ăn Phở Lệ

 Với tính năng bảng hiệu outdoor ( để  ngoài trời chịu mưa nắng rất tốt) kết hớp với những thiết kế khác nhau và tính sáng tạo trong quá trình làm biển, nội dụng quảng cáo sẽ thu hút được khách hàng nhờ cách trình bày đặc sắc và nghệ thuật. Có rất nhiều loại  đèn nhiều màu sắc, màu của inox, hiệu ứng chữ chạy  sẽ thu hút ánh nhìn của khách hàng.